Print
Publikationen

Assessing International Cooperation in S&T through Bibliometric Methods

Bereich: Forschungspolitik & Entwicklung

Suggested citation:

Tschank, Juliet, Katharina Büsel, Alexander Degelsegger, Dietmar Lampert, Johannes Simon and Isabella Wagner (2013): Assessing International Cooperation in S&T through Bibliometric Methods. In Gorraiz, Juan, Edgar Schiebel, Christian Gumpenberger, Marianne Hörlesberger, Henk Moed (eds.): Proceedings of ISSI 2013, Vienna. 175-184. Available from: https://www.zsi.at/de/object/publication/3657.

AutorInnen: Degelsegger-Márquez, A., Lampert, D., Riedmann , K., Simon, J., Tschank, J., Wagner, I.

Downloads:

Leider ist dieser Inhalt in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Kategorie: Proceedings

Publikations Datum: 2013

Bezug: Online (download)